เพลง

แนะนำตัวเอง

ทักษะผู้นำ1.ทักษะการสื่อสาร


2.ทักษะการวางแผน


3.ทักษะการจัดการองค์กร


4.ทักษะการสอนแนะ


5.ทักษะการจูงใจ6.ทักษะการเจรจาต่อรอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Profile

Profile ชื่อ:นางสาวอำภา สังกาวร  ชื่อเล่น: ต่าย  อายุ: 20 ปี เกิดวัน: 30 มิถุนายน 2539 ที่อยู่ 25 ม.7 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ ...